Pretvornik dolžine

...
...

Metrična

Kilometer
1
Merilnik
1000
Decimetre
10000
Centimeter
100000
Milimeter
1000000
Mikrometra
1000000000
Nanometer
1012
Angstrom
1013

Britanski / ameriški

Liga
0,21
Mile
0,62
Dolga
4,97
Veriga
49,71
Rod
198,84
Dvorišče
1093,61
Noga
3280,84
Povezava
4970,97
Roka
9842,52
Inch
39370,08
Vrstica
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Navtični

Morska milja
0,54
Skupaj
546,81

Astronomsko

Parsec
3,24×10-14
Svetlobno leto
1,06×10-13
Astronomska enota
6,68×10-9
Svetlobna minuta
5,56×10-8
Light Second
3,34×10-6
S klikom na vrednost podatkov na desni se bodo podatki samodejno kopirali.